Corona Code, Lutasin sa 3 Hakbang

Ang mga pinakamatibay na ebidensya sa madaling salita

Mayo 21, 2022  |  Download PDF

I.

Walang “SARS-CoV-2 virus” o “variant”. Computer model lang ang mga iyon.1

II.

Ang “Covid-19” ay trangkaso, sipon, pneumonia, (5G/EMF) radiation sickness, pinsala dulot ng Remdesivir, ventilator, Midazolam, mga test atbp. Pati mga malulusog na nag-test ng positive, sinasabing may “Covid-19”.2, 3, 4, 5

III.

Ang mga “bakuna sa Covid-19” ay may nanotech (chips, graphene) para masubaybayan ang mga tao. Ang mga inyeksyon ay walang kinalaman sa kalusugan, kundi sa kapangyarihan, kontrol, transhumanism, pagbawas ng populasyon at sa Great Reset.10, 11, 12, 13

Mga Pinagmulan

Kung maglaho ang alinman sa mga link, gamitin ang https://archive.org. O i-download ang info mula sa Sources.

I   Walang virus

1   Walang virus na naihiwalay

Note: Naihiwalay na virus (virus na naihiwalay sa lahat ng ibang bagay) = patunay na may virus.
“Virus isolate” (halo ng mga patay na cell, toxic na kemikal, antibiotic, genetic material atbp.) = panlilinlang, hindi patunay.

Chief epidemiologist ng Chinese CDC, inamin na “hindi nila hiniwalay ang virus.” https://www.bitchute.com/video/C8yATnGHnVje/, 03/02/22;

Katibayan na Walang Tunay na COVID-19 Virus [Malinaw at simpleng paliwanag, suportado ng mga  opisyal/may-awtoridad na pinagmulan], Dr. Randy Wysong https://www.asifthinkingmatters.com/blog/evidence-that-a-real-covid-19-virus-does-not-exist, 12/07/21;

Resistensya sa CoV-19 sa loob ng 19 Minuto [Nakakatawang video na ipinapaliwanag nang mabuti ang Covid.] https://lovefortruth.info/imm_tl, 12/14/21;

Pahayag ukol sa Paghihiwalay ng Virus https://andrewkaufmanmd.com/sovi/, 12/06/21;

UK MHRA: “Ang DNA template na ginamit ay hindi direktang nagmula sa isang naihiwalay na virus mula sa isang impektadong tao. Ang DNA template (SARS-CoV-2, GenBank: MN908947.3) ay binuo sa pamamagitan ng kumbinasyon ng gene synthesis at recombinant DNA technology [gawa sa computer, walang virus na ginamit].” https://hive.blog/worldnews/@francesleader/email-exchange-with-uk-mhra-exposing-the-genomic-sequence-of-sarscov2, 12/07/21;

WHO:Direktang ginamit ang sequence information mismo ng pangkat sa pagbuo ng isang serye ng genetic amplification (PCR) assays na gamit ng mga laboratoryo.” Pagtest sa laboratoryo para sa 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/330676/9789240000971-eng.pdf, 12/08/21;

Basehan ng mga patnubay ng WHO: “Layunin naming bumuo at gumamit ng matatag na pamamaraang pandiagnostika na gagamitin sa mga laboratoryo ng pampublikong kalusugan, nang walang virus material na available… gamit ang synthetic nucleic acid technology [gawa sa computer, walang virus na ginamit].” Pagdetekta ng 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) sa pamamagitan ng real-time RT-PCR https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6988269/;

“Ang novel Coronavirus SARS-CoV-2… ay nakabatay sa in silico (teorya lang) na mga sequence [gawa sa computer, walang virus na ginamit], mula sa isang laboratoryo sa China, dahil sa panahong iyon ay walang control material ng nakakahawa (“live”) o inactivated na SARS-CoV-2, o naihiwalay na genomic RNA ng virus na available sa mga may-akda. Hanggang ngayon, ang mga may-akda ay walang pagpapatunay na ginawa batay sa mga naihiwalay na SARS-CoV-2 virus o full length RNA nito.” External peer review ng RTPCR test para sa pagdetekta ng SARS-CoV-2, ibinunyag na may 10 malalaking siyentipikong pagkakamali https://www.researchgate.net/publication/346483715;

Mga FOI (paghingi ng impormasyon mula sa anumang tanggapang pampamahalaan), inilantad na maraming institusyong pangkalusugan/pang-agham sa buong mundo (150 at nadaragdagan pa!) ay walang rekord ng paghihiwalay/puripikasyon ng SARS-COV-2, kahit saan, kahit kailan https://www.fluoridefreepeel.ca/fois-reveal-that-health-science-institutions-around-the-world-have-no-record-of-sars-cov-2-isolation-purification/, folder na naglalaman ng lahat ng FOI na dokumento https://tinyurl.com/IsolationFOIs, 12/29/21;

Panayam sa virologist na si Dr. Stefan Lanka (4:23–10:57) https://odysee.com/@Projekt-Immanuel:3/Announcement_Eng:6, 12/13/21;

Presentasyon ni Dr. Andrew Kaufman (4:45–43:31) https://www.bitchute.com/video/U2xM8ZJ0Xmdx/, 12/07/21;

Mga Kamalian sa Teorya na may Pandemya ng Coronavirus, David Crowe https://theinfectiousmyth.com/book/CoronavirusPanic.pdf, 12/07/21;

“Ang kakulangan ng isang malinaw na “gold-standard” [walang virus] para sa pag-test sa covid-19 ay nagpapahirap sa pagsusuri ng kawastuan ng mga test.” https://www.bmj.com/content/bmj/369/bmj.m1808.full.pdf;

CA BC CDC: “Kasalukuyang walang gold standard [walang virus] para sa pag-test sa COVID-19.” http://www.bccdc.ca/Health-Professionals-Site/Documents/COVID19_InterpretingTesting_Results_NAT_PCR.pdf;

Inamin na Ngayon ng CDC na Walang “Gold Standard” [walang virus] para sa Paghihiwalay ng ANUMANG Virus! https://www.drrobertyoung.com/post/cdc-now-admits-no-gold-standard-for-the-isolation-for-any-virus, 12/07/21;

II   Ang pangalang “Covid-19”

2   Walang bagong sakit

Mga Covid Whistleblower Mula sa Buong Mundo https://lovefortruth.info/wsb_tl, 02/28/22;

CDC: Ang sakit sa puso, cancer, stroke, Alzheimer, diabetes, trangkaso, pulmonya, at iba pang sakit ay kapansin-pansing bumaba sa taong ito kasabay ng pagdating ng COVID-19. Hindi lamang kasabay nito, ngunit ang mga pangunahing nakamamatay na sakit na ito ay bumaba sa halos eksaktong proporsyon sa mga pagkamatay na nauugnay sa C19. https://www.asifthinkingmatters.com/blog/breaking-news-covid-19-according-to-cdc-data-is-the-cure-for-heart-disease-cancer-strokes-alzheimers-diabetes-flu-pneumonia-and-more, 12/07/21;

WHO: Ang COVID-19 at trangkaso ay may parehong mga sintomas, kumakalat sa magkatulad na paraan, maaaring nakamamatay atbp. Ang tanging pagkakaiba ay ang paggamot at mga bakuna (na hindi naman katangian ng mga sakit). https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/coronavirus-disease-covid-19-similarities-and-differences-with-influenza, 12/07/21;

3   Pagkawala ng panlasa at pang-amoy, long flu

Kasama sa mga karaniwang sintomas ng sipon ang pagkawala ng panlasa at pang-amoy https://www.nhs.uk/conditions/common-cold/, 12/14/21;

Maaaring magdanas ang mga pasyente ng mahabang trangkaso https://www.independentnurse.co.uk/news/patients-may-suffer-from-long-flu/240849/, 12/14/21;

Maaaring ilang linggo o ilang buwan bago gumaling ang isang tao mula sa malubhang komplikasyon ng trangkaso. https://www.medicalnewstoday.com/articles/325063, 12/14/21;

4   5G radiation sickness

Ang COVID-19 ay Isang Pantabing para sa Sakit na Dulot ng 5G Radiation https://greatmountainpublishing.com/2020/11/15/covid-19-is-a-smokescreen-for-5g-radiation-poisoning/ 12/20/21;

Pag-aaral ng kaugnayan ng mga kaso ng coronavirus at pagkakaroon ng mga 5G network https://www.5gexposed.com/wp-content/uploads/2020/04/Study-of-correlation-coronavirus-5G-Bartomeu-Payeras-i-Cifre.pdf;

Katibayan para sa koneksyon ng sakit na coronavirus-19 at pagkalantad sa radiofrequency radiation mula sa mga wireless na komunikasyon kabilang ang 5G https://www.jctres.com/media/downloads/jctres07202105007/%5B5%5D%20JCTR_v7i5_007_20211025_V3.pdf;

Mga Pagkakatulad ng COVID-19 at Pinsala Dulot ng Radiation https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7861125/;

Mayroon bang kaugnayan ang mga kaso/pagkamatay sa covid-19 at 5G sa USA? https://magdahavas.com/5g-and-mm-waves/is-there-an-association-between-covid-19-cases-deaths-and-5g-in-the-united-states/ 12/20/21;

Wuhan at 5G: Isang malawakang 5G network engineering program, ilulunsad sa Wuhan… Pagsapit ng 2020, sasaklawin ng 5G network ang bawat sulok ng lungsod. http://en.hubei.gov.cn/news/newslist/201804/t20180416_1275769.shtml 12/20/21;

Diamond Princess at 5G: Magkakaroon ang Princess ng Access sa SES O3b mPOWER Satellite-Based Communications System https://www.cruiseindustrynews.com/cruise-news/22376-princess-gets-access-to-ses-o3b-mpower-satellite-based-communications-system.html 12/20/21;

Kaugnayan ng COVID-19 at ng paglulunsad ng mga 5G wireless network https://12bytes.org/articles/health/covid-19-coronavirus-information-resources/covid-19-and-the-rollout-of-5g/ 12/20/21;

5   Remdesivir, ventilators, Midazolam, tests

Ang mga masasamang epekto mula sa Remdesivir… ay ang pangunahing sanhi ng pagkamatay sa lahat ng mga ICU para sa mga diumanong pasyente sa COVID-19… Pero ang mga pathology ay iniugnay sa C19, hindi sa Remdesivir.” https://www.asifthinkingmatters.com/blog/how-to-prevent-the-dangerous-hospital-covid-treatment-protocol, 02/25/22;

“Ang mga masasamang epekto ay mas marami sa mga pasyente na ginamitan ng ventilator.” Paggamit ng Remdesivir sa Mga Pasyenteng May Malubhang Covid-19 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7169476/;

Mga Pagpatay sa Midazolam https://www.bitchute.com/video/klZLS4ncMp2n/, 02/25/22;

Italian Institute of Technology coordinator: Mga PCR test swab, may mga nanoparticle na di dineklara https://evolvetoecology.org/2021/05/05/what-is-in-the-pcr-tests/, 03/01/22;

COVID PCR Test, Shot ng Nanoparticles Para sa Utak Mo? https://int.artloft.co/is-the-covid-19-pcr-test-a-shot-of-nanoparticles-for-your-brain/, 03/01/22;

6   Walang silbing mga test

Korte sa Portugal, Nagdesisyon na ang mga PCR Test ay “Hindi Maaasahan” at ang mga Quarantine ay “Labag sa Batas” https://principia-scientific.com/portuguese-court-rules-pcr-tests-unreliable-quarantines-unlawful/, 11/29/21;

Korte sa Austria, Nagdesisyon na ang PCR Test ay Hindi Angkop Para sa Pag-diagnose ng COVID-19, at Walang Legal na Batayan ang Mga Lockdown https://greatgameindia.com/austria-court-pcr-test/, 11/29/21;

Imbentor ng PCR test na si Kary Mullis: “Hindi sinasabi ng [PCR test] kung ikaw ay may sakit.” https://www.youtube.com/watch?v=wT3IqZjT_9A&t=99s, 12/06/21;

Dating Pfizer VP na si Michael Yeadon: “Walang silbi ang SARS-CoV-2 PCR test.” Petisyon/Mosyon para sa Administrative/Regulatory Action… https://healthimpactnews.com/wp-content/uploads/sites/2/2020/12/Wodarg_Yeadon_EMA_Petition_Pfizer_Trial _FINAL_01DEC2020_EN_unsigned_with_Exhibits.pdf;

Potensyal na porsyento ng maling-positibo sa mga “impektadong indibidwal na walang sintomas” na may malapit na pakikipag-ugnayan sa mga pasyente ng COVID-19 https://www.researchgate.net/publication/339770271;

Hindi matiyak ng mga pagsusuri sa kawastuan ng mga test, kung kayang sabihin ng mga antigen test kung sino ang impektado… at kung sino ang hindi, dahil walang basehan [walang virus] ang kahulugan ng pagkahawa.”
Mabilis, point-of-care antigen at molecular-based na mga test para sa pag-diagnose ng impeksyon ng SARS-CoV-2
https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD013705.pub2/full;

7   Halos lahat gumagaling

Note: “Covid-19” = positive na test result anuman ang sakit o kundisyon (trangkaso, sipon, pneumonia, malusog etc.).

“Ang porsyento ng namatay sa impeksyon sa buong mundo ay humigit-kumulang 0.15%.” Pagtutugma ng mga pagtatantya ng pandaigdigang pagkalat at mga porsyento ng pagkamatay sa impeksyon ng COVID-19: Isang pangkalahatang-tanaw sa mga sistematikong pagsusuri https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/eci.13554;

Ang porsyento ng pagkamatay sa impeksyon ng COVID-19 sa mga populasyon na nakatira sa komunidad, na binibigyang-diin ang mga nakatatanda https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.07.08.21260210v1;

8   Mga ospital, hindi labis sa karaniwan ang mga pasyente

30 katotohanang KAILANGAN mong malaman: Ang iyong Kodigo para sa Covid (Fact #10) https://truthcomestolight.com/30-facts-you-need-to-know-your-covid-cribsheet-a-collection-of-all-the-arguments-youll-ever-need/, 11/29/21;

Hinimay-himay ng ekonomistang pangkalusugan ang mga numero at pandaraya: Kailanman ay di nagkaroon ng kakulangan sa kama sa mga ICU (German) https://report24.news/gesundheitsoekonom-schluesselt-zahlen-und-tricks-auf-intensivbettenmangel-gab-es-nie/, 12/06/21;

Mga ospital, walang laman sa panahon ng “pandemya ng Covid-19” https://www.bitchute.com/video/RGkl8Az4J746/, https://www.bitchute.com/video/gkHOnBGeAJfn/, 02/28/22;

9   Mga bonus para sa mga ospital, dinoktor na bilang ng mga namatay

Tumatanggap ng mga bonus ang mga ospital pag nag-test, nag-diagnose ng Covid-19, gumamit ng Remdesivir at ventilator, nag-ulat ng pagkamatay sa Covid-19, at nagbakuna. Ayon kina Atty. Thomas Renz at mga whistleblower sa Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), ang total na bayad ay $100,000 pataas kada pasyente. https://www.truthforhealth.org/2022/01/scott-quiner-update-criminal-investigation-into-doctors-how-theyre-killing-payoffs-for-murder/, 02/28/22;

Sabi ng mga doktor, pine-pressure ng mga ospital ang mga ER doktor na ilagay ang Covid-19 sa mga death certificate https://fee.org/articles/physicians-say-hospitals-are-pressuring-er-docs-to-list-covid-19-on-death-certificates-here-s-why/, 02/28/22;

Ang $2 trillion[!] na Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security (CARES) Act ay may malawak na saklaw, kabilang ang dagdag na $100 billion para sa Public Health and Social Services Emergency Fund. Ang bagong pondo ay para sa mga ospital... Ang $100 billion ay humigit-kumulang $108,000 kada kama ng ospital sa US. https://www.kff.org/policy-watch/a-look-at-the-100-billion-for-hospitals-in-the-cares-act/, 02/28/22;

CDC: 94% ng mga pagkamatay sa Covid-19 ay may iba pang sakit o kundisyong pangkalusugan (mga co-morbidities). Mga kundisyong nag-ambag sa mga pagkamatay na kinasasangkutan ng COVID-19 https://www.cdc.gov/nchs/data/health_policy/covid19-comorbidity-expanded-12092020-508.pdf, 12/06/21;

CDC, binago ang mga panuntunan sa pag-ulat ng sanhi ng pagkamatay para sa Covid-19. Pagkolekta ng Covid-19 Data, Comorbidity at Pederal na Batas: Isang Pagbabalik-tanaw https://www.ratical.org/PandemicParallaxView/C19dataCollection-C+FL-HistPerspec.pdf;

Ang mga Pekeng Pagkamatay sa Corona: Sa EU, ayon sa batas, sinumang nag-test ng positive sa Covid-19 hanggang 28 araw bago mamatay ay inuulat bilang pagkamatay sa Corona. (German) https://www.rubikon.news/artikel/die-schein-coronatoten, 02/28/22;

PhilHeath, naglabas ng ₱4.1 billion COVID-19 fund. Mula P8,150 para sa mga test hanggang P786,384 para sa mga malubhang kaso ng pneumonia. https://mb.com.ph/2020/04/08/philhealth-rolls-out-%E2%82%B14-1-b-covid-19-fund/, 02/28/22;

Rep, kinwestyon ang patakaran ng PhilHealth na pwedeng mag-claim ng P786k ang mga pasyenteng di-siguradong may COVID https://news.abs-cbn.com/news/08/22/20/lawmaker-questions-alleged-philhealth-policy-letting-probable-covid-patients-claim-p786k, 02/28/22;

III   “Covid-19 vaccines”

10   Magnetismo, Bluetooth, chips

Ang Mga “Bakunado” ba ay Magnetic, May Bluetooth Signal, at May Chip na May Code? (Ebidensya) https://lovefortruth.info/nan_tl, 02/26/22;

Magnet Challenge (Kumpilasyon) https://www.notonthebeeb.co.uk/magnet-challenge-compilation, 03/01/22;

COVID Vaccine Recall: 1.6 Million na Dose, Pinabalik Dahil May Mga Magnetic na Bagay sa Moderna Vials https://www.redvoicemedia.com/2021/08/covid-vaccine-recall1-6-million-doses-due-to-magnetic-substance-found-in-moderna-vials/, 03/01/22;

Pag-identify ng mga pattern sa vaccines sa corona virus: nanorouters https://www.richplanet.net/vaccine.php, 02/25/22;

11   Graphene

Graphene Oxide sa Mga Bakuna sa CoV-19, Kita sa Scanning & Transmission Electron Microscopy https://www.drrobertyoung.com/post/transmission-electron-microscopy-reveals-graphene-oxide-in-cov-19-vaccines, 03/01/22;

Mga Bakuna, may graphene at nakakapagdulot ng pamumuo ng dugo, stroke, haemorrhage sa utak, myocarditis (pamamaga ng puso). Ang mga produktong ito ay hindi bakuna, kundi mga nanotechnological na droga. https://www.notonthebeeb.co.uk/post/what-is-really-in-the-c19-vaccines, 03/01/22;

“2019-nCoV coronavirus nuclear recombinant nano vaccine… Ang bagong corona vaccine ay may graphene oxide…” Nano coronavirus recombinant vaccine na gamit ang graphene oxide bilang carrier https://patents.google.com/patent/CN112220919A/en, 03/01/22;

“Ang mga maninipis na graphene oxide sheets ay nakakalipat mula sa ilong hanggang sa utak.” Ilong-hanggang-Utak na Paglipat at Cerebral Biodegradation ng Maninipis na Graphene Oxide Nanosheets https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666386420301879;

Bakuna na spray sa ilong gamit ang graphene oxide nanoparticles https://statnano.com/news/69559/, 02/25/22;

Ang mga nanoparticles (NPs) ay nakakatawid ng harang sa pagitan ng dugo at utak upang makarating sa mga neural cells, at upang maghatid ng mga droga.” Pagsasama ng Graphene-Based Materials at Neural Cells https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29695956/;

Remote control para sa neurons gamit ang graphene https://www.cmu.edu/ni/news/june-2020/remote-control-neurons.html, 02/25/22;

Paano mababago ng graphene ang mga interface sa pagitan ng utak at computer https://icn2.cat/en/news/4036-how-graphene-can-transform-brain-computer-interfaces, 02/25/22;

Ang pagbigay ng GO [Graphene Oxide] ay nagdulot ng malala at patuloy na pinsala sa baga. https://europepmc.org/article/PMC/3237757;

Graphene Oxide, nakakalason sa mga cell at pumapatay ng mga cell. Toxicity ng graphene sa mga normal na cell ng baga ng tao (BEAS-2B) https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21485826/;

“Dugong nalagyan ng graphene oxide (GO), sanhi ng biglang pagkamatay sa primate animals” https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1748013220300918?via%3Dihub;

Graphene quantum dots, nagdudulot ng pinsala sa DNA sa mga cell https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2015/NR/C5NR01734C;

“Ang paggamit ng graphene material ay magbibigay-daan sa mga maliliit at maninipis na antenna, na kayang maglabas ng matataas na frequencies.” Pagsusuri ng mga Katangian ng Graphene Antennas Para sa 5G Applications https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31698830/;

Graphene antenna na kayang maghatid ng mas mura, mas malalakas at mas sustainable na RFID tags at wireless sensorshttps://www.manchester.ac.uk/discover/news/graphene-antenna-could-deliver-cheap-flexible-sensors, 02/25/22;

Pag-charge ng mga baterya mula sa wireless energy gamit ang graphene para sa mga wireless sensor applications sa isang 4G/5G wireless network https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7298352/#__ffn_sectitle;

12   Mga “bakunang” mRNA

“Hindi kailangan ng virus sa paggawa ng bakunang RNA.” Paano Naiiba ang isang RNA na Bakuna sa isang Karaniwang Bakuna? https://web.archive.org/web/20211214120114/https://www.breakthroughs.com/advancing-medical-research/what-makes-rna-vaccine-different-conventional-vaccine, 12/06/21;

13   Great Reset, Pagbawas ng populasyon, Transhumanism

Ang Modus Operandi ng Elite https://lovefortruth.info/mod_tl, 02/28/22;

Ang Kailangan Mong Malaman Tungkol sa ‘Great Reset’ https://truth11.com/2020/10/30/what-you-need-to-know-about-the-great-reset/, 02/25/22;

“Una, ang population. Sa mundo ngayon, may 6.8 billion katao. Patungo ito sa mga 9 billion. Ngayon, kung magtatagumpay tayo sa mga bagong bakuna, health care, reproductive health services, mapapababa natin yan nang, siguro, 10 o 15 percent.” Bill Gates (04:17) https://www.ted.com/talks/bill_gates_innovating_to_zero, 02/25/22;

Transhumanism: ang malaking panlilinlang tungo sa digital na pang-aalipin https://medcraveonline.com/IPMRJ/IPMRJ-03-00131.pdf;

Georgia Tech presentation: Internet ng Nanothings & Bio-nanothings https://futurecomresearch.eu/previous/2017/site_pres/K/IAN_Akyildiz.pdf, 02/25/22;

Ang Internet ng Bio-Nanothings https://mbite.unl.edu/files/papers/2015/j1.pdf;

World Economic Forum: Paghubog sa Kinabukasan ng Internet of Bodies https://www3.weforum.org/docs/WEF_IoB_briefing_paper_2020.pdf, 02/25/22;

Pagsasama ng electronics sa utak at ibang mga bahagi ng nervous system, kasama ang pagbubuo ng mesh electronics na gaya ng neural network, at isang noninvasive na paraan ng paghahatid… gamit ang syringe-injection.” https://cml.harvard.edu/research/overview, 02/25/22;

14   Milyun-milyong namatay/napinsala

Ilang Tao ang Namatay Matapos Magpabakuna? [Mga opisyal na database, pampamahalaang website, kompanya ng bakuna, artikulo sa media atbp.], Dr. Vernon Coleman https://vernoncoleman.org/articles/how-many-people-are-vaccines-killing, 11/29/21;

Mahigit sa 1,000 siyentipikong pag-aaral, nagpapatunay na ang mga bakuna sa COVID-19 ay delikado, at ang lahat ng mga nagtutulak nito ay nagsasagawa ng krimen na malubhang pagkakasala habang nasa panunungkulan https://www.saveusnow.org.uk/covid-vaccine-scientific-proof-lethal/, 02/05/22;

“Ang masasamang epekto mula sa mga bakuna ay karaniwan… Mas kaunti sa 1% ng mga masasamang epekto ng bakuna ang naiuulat.” https://digital.ahrq.gov/sites/default/files/docs/publication/r18hs017045-lazarus-final-report-2011.pdf;

“Ang totoong mga numero ay malamang na mas malapit sa 5,026,300 na pagkamatay at 380,386,800 na masamang epekto at pinsala.” https://www.asifthinkingmatters.com/blog/omicron-variant-rubs-our-noses-in-more-pandemic-deception, 12/07/21;

Bakit biglang bumabagsak ang mga malulusog na atleta? https://www.bitchute.com/video/ggxijnnopyY7/, 12/07/21;

Anong Dulot ng Mga Turok sa COVID-19 sa Iyong Dugo https://lovefortruth.info/bld_tl, 02/28/22;

WHO: Bakuna sa beke - 716 na iniulat na side effect (1972-2021). Mga bakuna sa Covid-19 - 2,678,485 iniulat na side effect (2014-2021). VigiAccess, World Health Organization http://vigiaccess.org/, 12/06/21;

15   Malaking pinagkaiba ng mga laman ng “bakuna”

Pagkakaiba-iba sa Taglay na Lason (Toxicity) ng Mga Batch ng Bakuna sa Covid https://www.bitchute.com/video/6xIYPZBkydsu/, 12/26/21;

Pagkamatay ayon sa Alpabeto - Moderna Batch Codes at Kaugnay na Pagkamatay https://web.archive.org/web/20211221105625/https://www.bitchute.com/video/OG1NLvZQ4JFu/, 12/26/21;

Pagkakaiba ng mga Covid Vax Ayon sa Batch - Independenteng Pananaliksik ng Internasyunal na Pangkat https://www.bitchute.com/video/4HlIyBmOEJeY/, 12/26/21;

Gaano Kalala ang Aking Batch: Mas nakakalason ba ang ilang batch kaysa sa iba? Mga batch code at nauugnay na pagkamatay, kapansanan at sakit para sa mga bakuna sa Covid 19 http://howbad.info/, 12/26/21;

16   Di napipigilan ng mga “bakuna” ang anumang sakit

Note: “Covid-19” = positive na test result anuman ang sakit o kundisyon (trangkaso, sipon, pneumonia, malusog etc.).

WHO: “May mga magkakasakit pa rin dahil sa COVID-19 pagkatapos magpabakuna.” https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-(covid-19)-vaccines, 11/29/21;

Pfizer chairman: “Hindi kami sigurado kung naipapasa pa rin ang virus pagkatapos magpabakuna” https://web.archive.org/web/20210102032043/https://www.msn.com/en-us/news/politics/pfizer-chairman-were-not-sure-if-someone-can-transmit-virus-after-vaccination/ar-BB1bBJTg, 11/30/21;

“Ang pinakamabuti, dapat kayang gawin ng isang bakuna laban sa virus ang dalawang bagay… una, bawasan ang posibilidad na magkasakit ka nang malubha at ma-ospital, at pangalawa, maiwasan ang impeksyon at mapigilan ang pagkalat ng sakit. Gayunpaman ang kasalukuyang pangatlong yugto ng mga eksperimento ay hindi pinlano upang patunayan ang alinman sa dalawa.” Nakakapagligtas ba ng buhay ang mga bakuna sa covid-19? Ang mga kasalukuyang eksperimento ay hindi idinisenyo upang sagutin ito https://www.bmj.com/content/371/bmj.m4037;

European Medicines Agency:Hindi pa natin alam ang epekto ng pagbabakuna ng Comirnaty [Tozinameran / COVID-19 mRNA Vaccine] sa pagkalat ng SARS-CoV-2 virus sa komunidad. Hindi pa rin natin alam kung maaari pa ring magkaroon at magkalat ng virus ang mga nabakunahan.” https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/comirnaty;

European Medicines Agency: “Tulad ng anumang bakuna, ang pagbabakuna ng Comirnaty ay hindi siguradong makakaprotekta sa lahat ng mga nagpabakuna.” https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/comirnaty-epar-product-information_en.pdf;

Maaaring Hindi Kayang Pigilan ng Mga Bakuna sa COVID-19 ang Nasal na Impeksyon ng SARS-CoV-2… https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0194599820982633;

Sa kabila ng kumpletong pagbabakuna at paggamit ng mask ng lahat ng mediko, mayroon pa ring mga impeksyon ng Delta variant kahit sa mga nabakunahan na.” Biglang paglitaw ng sakit na dulot ng Delta variant ng SARS-CoV-2 (B.1.617.2) sa isang ospital https://www.eurosurveillance.org/content/10.2807/1560-7917.ES.2021.26.30.2100636;

Sa Gibraltar, 100% ng mga nasa hustong gulang ay ganap na nabakunahan laban sa Covid-19 ngunit ang mga bagong kaso ay sumasabog https://www.riotimesonline.com/brazil-news/modern-day-censorship/in-gibraltar-100-of-adults-are-fully-vaccinated-against-covid-19-and-yet-new-cases-are-exploding/, 11/29/21;

“Ang mga bansang may mas mataas na porsyento ng populasyon na ganap na nabakunahan ay may mas mataas na kaso ng COVID-19.” https://link.springer.com/article/10.1007/s10654-021-00808-7;

CDC: 74% ng mga kaso ng COVID-19 ay nangyari sa mga taong ganap na nabakunahan. Pagsiklab ng Mga Impeksyon ng SARS-CoV-2, Kasama ang Mga Impeksyon sa mga Bakunado sa COVID-19, Kaugnay ng Malaking Pampublikong Pagtitipon https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7031e2.htm, 12/07/21;

Ang mga Nabakunahan ay Halos 6 na Beses na Mas Malamang na Mamatay Mula sa COVID Variant https://alethonews.com/2021/06/23/report-vaccinated-are-nearly-6-times-more-likely-to-die-from-covid-variant/, 12/07/21;

17   Natural na resistensya, pag-aayuno, pagdedetox

140 Mga Pananaliksik, Pinagtitibay ang Likas na Natamong Resistensya (Naturally Acquired Immunity) sa Covid-19: Dokumentado, Naka-link, at Sinipi https://brownstone.org/articles/79-research-studies-affirm-naturally-acquired-immunity-to-covid-19-documented-linked-and-quoted/, 12/06/21;

Dr. Sergey Filonov, 30 years nang fasting coach: Para sa Corona, mag-dry-fast sa lalong madaling panahon. Lahat ng sakit, kayang mapagaling ng dry fast, pero mas mabuti kung mas maagang mag-dry-fast. (Binanggit niya lang ang ilang mga sakit bilang contraindications sa kanyang libro para hindi mag-intay ang mga tao bago lumala nang husto ang sakit.) Kapag malala na ang sakit, mas makabubuting mag-dry-fast sa ilalim ng medikal na patnubay. https://www.youtube.com/watch?v=dzDqd7OOjrI, https://dryfasting.info/dry-fasting-faq/, http://www.filonov.net/ (Russian), 02/28/2022;

Dating NASA Space Station scientist, pinagaling ang 3‑taong pagkawala ng pang-amoy, radiation sickness at pinsala sa selula/gene, nang mabilis at libre, sa pamamagitan ng dry fasting https://www.youtube.com/watch?v=1m7kn7lmGFo, 12/26/21;

Pananaliksik ng MIT: Ang pag-aayuno ay nagpapalakas ng kapasidad ng mga stem cell na mag-regenerate (magpalit ng bagong selula) https://news.mit.edu/2018/fasting-boosts-stem-cells-regenerative-capacity-0503, 12/26/21;

Ang pag-aayuno ay nagbubunsod ng pagpapalit ng mga stem cell ng napinsala at matandang immune system https://news.usc.edu/63669/fasting-triggers-stem-cell-regeneration-of-damaged-old-immune-system/, 12/26/21;

Halinhinang pag-aayuno, isang posibleng priming tool para sa depensa ng host laban sa impeksyong SARS-CoV-2: Crosstalk sa pagitan ng calorie restriction, autophagy at immune response https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7351063/;

Therapeutic na tagumpay ng pag-aayuno sa mga pasyenteng may Long Covid https://www.buchinger-wilhelmi.com/en/long-covid-fasting/, 11/29/21;

Paggaling sa Long Covid sa pamamagitan ng pag-aayuno sa tubig https://waterfasting.org/healing-from-long-covid-with-water-fasting/, 12/07/21;

Pag-aayuno laban sa coronavirus (Covid-19): paano palakasin ang resistensya at maging ganap na malusog https://waterfasting.org/fasting-against-coronavirus-how-to-boost-immunity-and-maximize-health/, 12/07/21;

Downloads

Download Lutasin ang Corona Code PDF

Download 1-Page Flyer PDF

Download Sources

Videos

Mga Covid Whistleblower Mula sa Buong Mundo (Kompilasyon)

www.lovefortruth.info/wsb_tl

Mga doktor, mga nurse, mga direktor ng punerarya atbp., nagsalita tungkol sa Covid at mga bakuna. Learn more

Ang Mga “Bakunado” ba ay Magnetic, May Bluetooth Signal, at May Chip na May Code? (Ebidensya)

www.lovefortruth.info/nan_tl

Note: Hindi kita sa mga mas bagong phone ang unidentified na Bluetooth. Solusyon: Mag-install ng app gaya ng “Bluetooth Scanner”. Learn more

Anong Dulot ng Mga Turok sa COVID-19 sa Iyong Dugo (Kompilasyon ng Ebidensya sa Microscope)

www.lovefortruth.info/bld_tl

Di-bakunadong dugo vs. dugong bakunado sa COVID-19. Learn more

Resistensya sa Covid-19 sa Loob ng 19 Minuto

www.lovefortruth.info/imm_tl

Nakakatawang video na nagpapaliwanag sa Covid nang mabuti. Learn more

Ang Modus Operandi ng Elite (at Paano Mananaig ang Sangkatauhan)

www.lovefortruth.info/mod_tl

Learn more

Contact

Fiona & Fre
Email: lovefortruth.info(at)gmail.com

Kung gusto mong tumulong sa pagsalin at pag-dub, i-email mo lang kami!

Salamat kay Peter, Rolando, Marcus, Manfred at Shaun para sa tulong sa pagsasalin, pag-proofread at pag-dub.

Mananaig ang Katotohanan.

Updates

Love for Truth

Mag-sign up para sa mga mahahalagang updates.

Iginagalang namin ang iyong personal na data at privacy. Maaari kang mag-unsubscribe anumang oras.